statystyki

Dziennik Ustaw z 8 listopada 2013 r.
Weszło w życie 23 listopada 2013 r.

Ustawa z 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi

skomentuj

Publikacja: 14 listopada 2013, 13:23 Aktualizacja: 14 listopada 2013, 13:35

Omówienie: Dofinansowanie wkładu własnego może zostać udzielone, jeżeli:

●mieszkanie służy zaspokojeniu własnych potrzeb nabywcy,

●lokal został zasiedlony po raz pierwszy przez nabywcę,

●powierzchnia użytkowa nie przekracza odpowiednio:

– 75 mkw. dla lokalu mieszkalnego i 100 mkw. dla domu jednorodzinnego,

– 85 mkw. dla mieszkania i 110 mkw. dla domu jednorodzinnego, jeżeli w dacie złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego nabywca wychowuje przynajmniej troje dzieci,

●cena zakupu mieszkania nie przekracza kwoty stanowiącej iloczyn współczynnika 1,1 oraz powierzchni użytkowej lokalu i średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 mkw. powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującego w gminie, na terenie której położone jest mieszkanie,

●mieszkanie położone jest w Polsce.

Jeżeli lokal jest używany przez nabywcę w celu zaspokajania jego własnych potrzeb przed przeniesieniem na niego prawa własności tej nieruchomości, to dofinansowanie wkładu własnego może zostać udzielone, jeżeli od pierwszego zasiedlenia (po 31 grudnia 2012 r.) do nabycia lokalu jest on wynajmowany na podstawie umowy zawartej przez nabywcę z osobą, która wybudowała ten lokal mieszkalny w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Dofinansowanie wkładu własnego może zostać również udzielone, jeżeli umowa najmu mieszkania została zawarta przez:

●jednego z małżonków przed ślubem – w przypadku gdy nabywcą są małżonkowie,

●byłego małżonka lub małżonka osoby samotnie wychowującej dziecko, gdy nabywcą jest osoba samotnie wychowująca dziecko lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim.

Cena zakupu uwzględnia kwotę wszystkich świadczeń pieniężnych na rzecz osoby, która wybudowała mieszkalnie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, jeżeli świadczenia takie były ponoszone przez nabywcę w okresie obowiązywania umowy najmu, w związku ze zobowiązaniem przeniesienia prawa własności lokalu na rzecz najemcy.

Dofinansowanie wkładu własnego jest dopuszczalne, jeżeli kredyt został udzielony:

●wyłącznie na zakup mieszkania,

●w kwocie stanowiącej co najmniej 50 proc. ceny lokalu,

●w złotych, a umowa kredytu nie uzależnia zmiany wysokości raty kapitałowo-odsetkowej ani pozostającego do spłaty kredytu od zmiany kursów walut,

●na co najmniej 15 lat,

●na podstawie umowy, której stroną jest nabywca pojedynczo lub małżonkowie, jeżeli razem zaciągnęli kredyt.

Zapytaj o licencje

Twój komentarz
Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut.

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

zobacz więcej »

zobacz więcej »

serwisy tematyczne w GazetaPrawna.pl

reklama