statystyki

Dziennik Ustaw z 14 maja 2013 r.
Weszło w życie 14 czerwca 2013 r.

Rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego

skomentuj

Omówienie: Przed rozpoczęciem ewaluacji zewnętrznej, czyli systematycznego badania, czy szkoła lub placówka oświatowa spełnia wymagania stawiane przez państwo, zespół albo osoba wyznaczeni do przeprowadzenia kontroli przedstawiają – na zebraniu rady pedagogicznej, względnie na zebraniu z udziałem dyrektora, nauczycieli i osób niebędących nauczycielami, które realizują zadania statutowe – zakres i harmonogram ewaluacji. Prowadzenie sprawdzianu nie może zakłócać normalnej pracy szkoły. Kontrolerzy przed sporządzeniem raportu przedstawiają zebrane wyniki i wstępne wnioski z ewaluacji na zebraniu rady pedagogicznej lub na zebraniu z udziałem dyrektora, nauczycieli i osób niebędących nauczycielami, które realizują zadania statutowe. Ewaluacja zewnętrzna kończy się przekazaniem przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny lub przez kuratora oświaty dyrektorowi szkoły lub placówki raportu.

Dyrektor szkoły lub placówki publicznej do 31 sierpnia przedstawia na zebraniu rady pedagogicznej lub na zebraniu z udziałem nauczycieli i innych osób wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego.

W roku szkolnym 2012/2013 organ sprawujący nadzór pedagogiczny sprawuje nadzór pedagogiczny zgodnie z planem sporządzonym na podstawie dotychczasowych przepisów. Kurator oświaty zaś opracuje i przedstawi ministrowi oświaty do 15 czerwca 2013 r. wyniki i wnioski z nadzoru sprawowanego od 1 września 2012 r. do 31 maja 2013 r.

Zapytaj o licencje

Twój komentarz
Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut.

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

zobacz więcej »

zobacz więcej »

serwisy tematyczne w GazetaPrawna.pl

reklama