statystyki

Dziennik Ustaw z 11 marca 2013 r.
Weszło w życie 26 marca 2013 r.

Rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 26 lutego 2013 r. w sprawie sposobu wykonywania obowiązków i uprawnień przez kuratorów sądowych w sprawach karnych wykonawczych

skomentuj

Publikacja: 14 marca 2013, 14:06 Aktualizacja: 14 marca 2013, 14:11

Omówienie: Zarządzenie o przekazaniu zespołowi kuratorskiej służby sądowej dozoru do wykonania powinno zostać wydane bezzwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od uprawomocnienia się orzeczenia albo od zwrotu akt sądowi I instancji lub otrzymania orzeczenia do wykonania. Kierownik zespołu rozdziela sprawy, mając na uwadze skuteczność i efektywność pracy zespołu oraz równomierne obciążenie pracą kuratorów sądowych. Obowiązuje przy tym zasada właściwości terytorialnej zespołu. Powierzenie sądowemu kuratorowi zawodowemu dozoru powinno nastąpić bezzwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od przekazania dozoru zespołowi. Kurator zawodowy w terminie 7 dni od powierzenia mu sprawy przez kierownika zespołu może powierzyć sprawowanie dozoru sądowemu kuratorowi społecznemu. Dzieje się tak wtedy, gdy jest uprawniony do odstąpienia od osobistego sprawowania dozoru. Sędzia lub kierownik zespołu może jednak w każdym czasie zarządzić osobiste sprawowanie dozoru przez kuratora zawodowego. Bezzwłocznie po powierzeniu dozoru, tzn. nie później niż w ciągu 7 dni od jego powierzenia, kurator zawodowy wzywa skazanego do osobistego stawiennictwa w zespole oraz informuje o oddaniu go pod dozór, chyba że uprzednio powierzył sprawowanie dozoru kuratorowi społecznemu. Do osób godnych zaufania, którym powierzono sprawowanie dozoru, w zakresie ich praw i obowiązków wynikających z kodeksu karnego wykonawczego stosuje się przepisy odnoszące się do kuratorów społecznych.

Jeżeli skazany – bez należytego usprawiedliwienia – nie stawi się na powtórne wezwanie, kurator zawodowy składa do sądu wniosek o podjęcie warunkowo umorzonego postępowania, o zarządzenie wykonania warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności, o odwołanie przedterminowego zwolnienia albo udziela skazanemu pisemnego upomnienia.

Zapytaj o licencje

Twój komentarz
Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut.

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

zobacz więcej »

zobacz więcej »

serwisy tematyczne w GazetaPrawna.pl

reklama