statystyki

Dziennik Ustaw z 13 listopada 2012 r.
Weszło w życie 22 listopada 2012 r.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 13 listopada 2012 r., sygn. akt K 2/12

skomentuj

Publikacja: 26 listopada 2012, 12:10 Aktualizacja: 26 listopada 2012, 12:11

Zawieszenie prawa do emerytury z powodu zatrudnienia osobom, które nabyły to prawo w między 8 stycznia 2009 r. a 31 grudnia 2010 r. narusza zasadę zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa – orzekł Trybunał. Zasada ta – zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Trybunału – związana jest z poczuciem bezpieczeństwa jednostki. W ciągu branych od uwagę dwóch lat można było bowiem uzyskać emeryturę wyłącznie po osiągnięciu stosownego wieku (konieczne przy tym było udokumentowanie stażu ubezpieczeniowego). Oznacza to, że realizacja świadczenia następowała niezależnie od dalszej pracy. Rzetelność postępowania władzy publicznej przejawia się w takim stanowieniu i stosowaniu prawa, by nie stawało się ono pułapką dla obywatela. Chodzi o to, by mógł on układać swoje sprawy ufając, że nie naraża się na skutki, których nie był w stanie przewidzieć w momencie podejmowania decyzji. Rozwiązanie przyjęte przez ustawodawcę w art. 28 ustawy z 16 grudnia 2010 r. spowodowało natomiast, że osoby, które skutecznie nabyły i zrealizowały prawo do emerytury w 2009 i 2010 r. zostały objęte nową, mniej korzystną dla nich treścią ryzyka emerytalnego: po to, by dalej dostawać emeryturę po 1 października 2011 r., musiały rozwiązać umowę o pracę z dotychczasowym pracodawcą. W przeciwnym razie ich emerytura ulegała zawieszeniu.

Gdyby więc wiele osób w momencie przechodzenia na emeryturę wiedziało, że będą musiały przerwać zatrudnienie, żeby uzyskać to świadczenie, to ich decyzja mogłaby być inna – nie składałyby wniosku o ustalenie prawa do emerytury i kontynuowały pracę. Korzystniejsze byłoby bowiem dla nich osiąganie wysokiego dochodu ze stosunku pracy niż otrzymywanie dużo mniejszej emerytury. Co więcej – późniejsze złożenie wniosku oznaczałoby wyższe świadczenie emerytalne. Dlatego z chwilą ogłoszenia sentencji wyroku, czyli 22 listopada 2012 r. utracił moc art. 28 ustawy zmieniającej z 16 grudnia 2010 r. w zakresie, w jakim przewidywał stosowanie art. 103a ustawy o emeryturach i rentach z FUS do osób, które nabyły prawo do emerytury przed 1 stycznia 2011 r. Art. 103a tej ustawy pozostał nadal w obrocie prawnym i znajduje zastosowanie do osób, które nabyły prawo do emerytury w momencie jego wejścia w życie i później, tj. od 1 stycznia 2011 r.

Zapytaj o licencje

Twój komentarz
Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut.

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

zobacz więcej »

zobacz więcej »

serwisy tematyczne w GazetaPrawna.pl

reklama