statystyki

Dziennik Ustaw z 12 marca 2012 r.
Weszło w życie 1 września 2012 r.

Rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 24 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych

skomentuj

Publikacja: 14 marca 2012, 11:37 Aktualizacja: 14 marca 2012, 11:38

Egzamin zawodowy, który ocenia wiedzę i umiejętności, muszą zdawać:

● uczniowie zasadniczych szkół zawodowych i techników, a także uczniowie (słuchacze) szkół policealnych,

● absolwenci zasadniczych szkół zawodowych, techników i szkół policealnych,

● osoby, które ukończyły kwalifikacyjny kurs zawodowy.

Egzamin zawodowy może być też eksternistyczny. Egzaminowani w ten sposób powinni jednak spełniać dodatkowe warunki.

Każdy egzamin zawodowy składa się z części pisemnej i praktycznej. Obie mają formę testu.

Uczeń lub absolwent, który w roku szkolnym, w którym przystępuje do egzaminu, miał orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, może przystąpić do egzaminu zawodowego w warunkach dostosowanych do jego możliwości psychofizycznych. Uczeń lub absolwent chory lub niesprawny czasowo może przystąpić do egzaminu zawodowego w warunkach respektujących jego stan zdrowia. Ten zaś, kto był objęty w szkole pomocą psychologiczno-pedagogiczną ze względu na trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą, zaburzeniami komunikacji językowej lub sytuacją kryzysową, może przystąpić do egzaminu zawodowego w warunkach dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb. W takich razach jest jednak potrzebna pozytywna opinia rady pedagogicznej.

Laureaci i finaliści turniejów lub olimpiad tematycznych związanych z wybranym obszarem kształcenia zawodowego są zwolnieni z części pisemnej egzaminu zawodowego.

Zapytaj o licencje

Twój komentarz
Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut.

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

zobacz więcej »

zobacz więcej »

serwisy tematyczne w GazetaPrawna.pl

reklama