statystyki

Dziennik Ustaw z 6 marca 2012 r.
Weszło w życie 7 marca 2012 r.

Rozporządzenie ministra finansów z 1 marca 2012 r. w sprawie rodzajów spraw, w których jest wyłączony obowiązek prowadzenia metryki sprawy

skomentuj

Publikacja: 8 marca 2012, 13:01 Aktualizacja: 22 marca 2012, 10:17

7 marca 2012 r.

Omówienie: Nie muszą mieć metryk sprawy:

● zaliczenia wpłaty na poczet zaległości podatkowych,

● związane z umorzeniem w całości lub w części zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej w przypadkach, o których mowa w art. 67d Ordynacji podatkowej,

● zaliczenia nadpłaty lub zwrotu podatku na poczet zaległych czy bieżących zobowiązań podatkowych,

● ustalenia zobowiązań podatkowych, które zgodnie z odrębnymi przepisami są ustalane corocznie, jeżeli stan faktyczny, na podstawie którego ustalono wysokość zobowiązania podatkowego za poprzedni okres, nie uległ zmianie,

● ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od spadków i darowizn, jeżeli decyzja jest wydawana wyłącznie na podstawie danych zawartych w złożonym zeznaniu o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych oraz dołączonych do tego zeznania dokumentów,

● ustalenia wysokości zobowiązań podatkowych w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i podatku leśnym, jeżeli wysokość ustalonych zobowiązań wynika z danych zawartych w złożonej przez osobę fizyczną, odpowiednio, informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, informacji o gruntach lub informacji o lasach,

● ustalenia wysokości zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych podatnikom, którzy osiągają dochody z działów specjalnych produkcji rolnej,

● ustalenia wysokości podatku dochodowego w formie karty podatkowej,

● ustalenia wysokości podatku dochodowego w formie ryczałtu od przychodów osób duchownych,

● zwrotu osobom fizycznym części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych przez te osoby w związku z budową i remontem budynku mieszkalnego,

● wydania podatkowych znaków akcyzy lub sprzedaży legalizacyjnych znaków akcyzy,

● prowadzonej przez organy kontroli skarbowej w zakresie, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 4 – 11 i 14 ustawy o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2011 r. nr 41, poz. 214 ze zm.),

● kontroli prowadzonych przez Służbę Celną w zakresie, o którym mowa w art. 30 ust. 2 i 3 ustawy o Służbie Celnej (Dz.U. nr 168, poz. 1323, ze zm.).

Wyjątkiem od wyjątku są sprawy załatwiane w postępowaniu odwoławczym, w postępowaniu dotyczącym wznowienia postępowania, stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej albo postanowienia ostatecznego oraz uchylenia albo zmiany decyzji ostatecznej, względnie postanowienia ostatecznego. Te muszą mieć metryki spraw.

Zapytaj o licencje

Twój komentarz
Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut.

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

zobacz więcej »

zobacz więcej »

serwisy tematyczne w GazetaPrawna.pl

reklama